Kleven trur på overskot i 2016

2015 enda på 250 millionar kroner i driftsunderskot for Kleven. Særleg éin båt ga tap.

Tap Dette skipet er blitt eit tapsprosjekt for Kleven. Reiarlaget IES Pioneer Ltd i Malaysia bestilte båten, men det er uklart kva som skjer med fartøyet. Skipet er 93 meter langt. 

Verft

For Kleven var det stas då dei fekk kontrakt med det malaysiske reiarlaget IES Pioneer Ltd på eit 93 meter langt fleirbruksskip. Overleveringa skulle først skje september i fjor og vart deretter utsett til april i år, men enno er ikkje leveringa avklara. No tar Kleven høgde for at fartøyet, bygg nummer 379, blir eit tapsprosjekt.

– Årsaka til underskotet ligg i tap og store tapsavsetningar knytt til enkeltprosjekt, særleg byggnr. 379, skriv Kleven i ei pressemelding.

Verftet prøver å gjere det beste ut av situasjonen og håper å finne sysselsetting for skipet.

Meir enn offshore

Samtidig har Kleven tru på overskot i år.

– Ei solid ordrebok og nye kontraktar med blant anna Hurtigruten, gjer at vi er trygge på at vi skal snu det dårlege 2015-resultatet til eit positivt resultat for 2016, seier konsernsjef ved Kleven, Ståle Rasmussen.

Kleven opplyser at dei har 18 fartøy i ordreboka, til ein samla verdi på rundt 11,5 milliardar kroner.

I april lyste verftet ut ti nye jobbar.

– Vi har ei solid ordrebok, med levering til mange ulike segment som er uavhengige av svingingane i offshoremarknaden. Fiskefartøy, yacht, fartøy for utvinning av diamantar på havbotnen, brønnbåtar og kabelleggar er nokre av desse. I tillegg kjem den nyleg stadfesta kontrakten med Hurtigruten på levering av opptil fire store hurtigruter som også skal nyttast som ekspedisjonsskip i polare strøk, seier Rasmussen og held fram:

– Det at vi vinn kontraktar i dagens tøffe internasjonale konkurranse viser at vi har tillit i marknaden, og vi er trygge på at vi skal snu det dårlege 2015-resultatet til positivt resultat for 2016, seier Rasmussen. 

Sju nybygg i fjor

Driftsinntektene for konsernet utgjorde i 2015 3,7 milliardar kroner, ein reduksjon frå 5 milliardar i 2014. Det var eit lågare aktivitets- og marginnivå i 2015 enn normalen dei siste åra.

Konsernet leverte i løpet av 2015 sju nybygg. Samla kontraktsverdi for dei leverte skipa er om lag 4,4 milliardar kroner. Myklebust Verft gjennomførte i tillegg fleire ettermarknadsoppdrag.

Konsernet ser også ein auke i volumet for ettermarknadstenester retta mot offshorereiarlaga, og meiner dei her er godt posisjonerte, med ei flytedokk som er stor nok til å dokksetje dei aller fleste skipa i flåten.   

Ved utgangen av 2015 hadde konsernet 710 tilsette, mot 766 i 2014.


Rekordskipet frå Kleven er levert

Offshoreskipet Edda Freya er spesielt på fleire vis - og om bord er ei nyvinning ein håper kan varsle om farlege bølgjer på førehand.Her kjem dei første modulane til Klevens kjempekontrakt

Slep ankom Ulsteinvik tidleg fredag.Luksusyacht sjøsett frå Kleven

Andre yacht Kleven leverer til milliardæren Graeme Hart frå New Zealand.

 
Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Verft