Her er baugen til det nye Havyard-skipet

Med strenge krav til lågt forbruk og høg fart har Havyard utvikla denne båten.

Langsiktig samarbeid F.v. Gisle Vinjevoll Thrane fra Havyard, Kristian Ole Jakobsen frå Esvagt og Luis Magro frå det spanske skipsverftet Zamacona, som skal bygge båten.   Foto: Havyard

Teikning Det er lagt ned store forskningsressursar i å gjere Havyard 931 CCV brennstofføkonomisk ved høg fart. ILLUSTRASJON: Gunnar Flusund 

Verft

Havyard 931 CCV er spesialutvikla saman med det danske reiarlaget Esvagt, og skal brukast til å skifte mannskap på skipa i flåten til reiarlaget.

Hensikta er å gjere mannskapsskifte meir kostnadseffektivt ved å overføre mannskapet mens skipa er i sjøen i staden for å måtte gå til kai. Det 88 meter lange skipet har ei fart på minst 18 knop, og har innreiing for 75 personar, opplyser Havyard.

Havyard leverer design og utrusting, medan skipet skal byggjast ved eit verft i Spania.

Spesialutvikla

Designsjef Arve Helsem Leine ved Havyard Design & Solutions har utvikla design til mange ulike skipstypar de seinare åra. Havyard har no ei designportefølje beståande av ulike typar offshoreskip, fiskebåtar, isbrytarar, brønnbåtar og vindmølle serviceskip.


– Dette blir spydspissen på djupt vatn

Det første av fire Havyard 832 PSV er levert til kinesiske COSL.

– Kvar skipstype har sine utfordringar, men mykje av grunnkompetansen og designverktøya kan brukast på alle, seier designsjef Leine i ei pressemdling.

 – Nøkkelen er å kjenne behova til kunden og kva forhold skipet skal operere under. Ofte skal skipa utføre mange ulike tenester, og då der det snakk om å finne det beste kompromisset, seier Leine.

Modell

Kor lang tid Havyard har brukt på å utvikle båten vil ikkje Gunnar Larsen i Havyard seie. Det han kan avslære er at tida som trengst til testing i modelltank er kortare enn før.

– Over veldig lang tid har vi utvikla eit berekningsverktøy. Vi har spesielle måtar å teste designa i modelltank slik at vi treng relativt få modellforsøk for å kalkulere korleis båten oppfører seg, seier Gunnar Larsen, ansvarleg for marknadsføring og kommunikasjon i Havyard.

Skipsdåp

I ordreboka til Havyard sitt eige skipsverft er det no berre eitt offshoreskip.

I juli leverer dei fiskebåten Smaragd til Herøy. Skipsdåpen er i Fosnavåg 11. juli.

– Vi har seks båtar til i ordre, tre isbrytarar til russiske reiarlag, ein brønnbåt til Nord-Trøndelag, ein supplybåt til eit islands reiarlag og eit serviceskip for vindmølleparkar, seier Larsen.


Havyard skal bygge serviceskip til vindmøllepark

Har solid ordrebok i ein svingande marknad.Miljøpris til Havyard

Havyard og Fafnir fekk miljøpris på Offshore Support Journal konferansen i London.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Verft