Ny tilskuddsordning for sjøfolk har trådt i kraft

Fra 1. juli omfattes over 400 norske sjøfolk i utenriksfart av en utvidelse av tilskuddsordningen for sjøfolk.

Ikllustrasjon.  Foto: NTB Scanpix

NTB

Fra 1. juli kan rederier motta full refusjon for sjøfolk om bord på olje- og kjemikalietankere, gasstankere og ro/ro-skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

– Den maritime næringen er en viktig drivkraft i norsk økonomi. Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk er det viktigste virkemiddelet for å beholde maritim kompetanse i Norge, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Ordningen gjelder for skip over 10.000 bruttotonn i utenriksfart, samt for skip mellom 3.000 og 10.000 bruttotonn i utenriksfart som i terminen ikke har utført transportoppdrag mellom europeiske havner, deriblant norske havner.

Disse skipene vil kunne motta full refusjon av arbeidstakers forskuddstrekk av inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. Tidligere har tilskuddet bare omfattet refusjon av opptil 26 prosent av disse utgiftene. Dagens krav til opplæringsstillinger opprettholdes.

Ordningen vil måtte notifiseres og godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA.