DNA-vaksinert fisk blir ikke definert som genmodifisert

Fisk som blir vaksinert med DNA-vaksinen Clynav, blir ikke klassifisert som genmodifisert organisme i Norge, opplyser Miljødirektoratet.

Illustrasjonsfoto  Foto: Kent Skibstad / NTB scanpix

NTB

Om DNA-vaksinerte dyr skal defineres som genmodifiserte organismer (GMO) etter genteknologiloven, har ikke tidligere vært avklart, men EU-kommisjonen har nå vurdert at dyr vaksinert med Clynav ikke faller inn under denne betegnelsen. Alle andre DNA-vaksiner må imidlertid vurderes separat.

– På grunn av Norges forpliktelser gjennom EØS-avtalen er vi langt på vei bundet av EUs avgjørelse. Basert på EUs matsikkerhetsorgan (EFSA) sin miljørisikovurdering av Clynav, deler Miljødirektoratet dessuten EU-kommisjonens vurdering av at fisk som har fått denne vaksinen, ikke skal defineres som GMO, sier seksjonsleder Bjarte Rambjør Heide i Miljødirektoratet.

Clynav er den første DNA-vaksinen til dyr i Europa. Ettersom vaksinen er godkjent til bruk mot pankreassykdom hos laks i EU, må også Legemiddelverket i Norge utstede markedsføringstillatelse for vaksinen.

GMO er en betegnelse på levende mikroorganismer, planter eller dyr hvor den genetiske sammensetningen er endret ved å bruke gen- eller celleteknologi. Ved såkalt DNA-vaksinering sprøytes DNA inn i et dyr som det bruker til å lage proteiner, som igjen utvikler antistoffer mot en spesifikk sykdom. På den måten utvikles motstandsdyktighet mot sykdommen.

DNA-vaksinen er ifølge Miljødirektoratet ikke ment å bli en permanent del av dyrets DNA og brukes til å utvikle proteiner kun i en tidsbegrenset periode før det brytes ned eller skilles ut fra kroppen.