Prislapp på avlingsskadene: 1,1 milliarder kroner

Foreløpige beregninger viser at avlingsskadene i sommer, hvor en rekke områder har vært rammet av tørke, kan koste 1,1 milliarder kroner.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøkte tørkerammede bønder i Vestfold i juli. Nå viser nye prognoser at avlingsskadene etter tørken kan komme opp i 1,1 milliarder kroner.  Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

NTB

– Dette viser hvilken ekstremt krevende situasjon vi er i når det er såpass store skader. Det sier både noe om utfordringene til bøndene, og hvor solid avlingsskadeordningen er. Dette er kostnader som den dekker, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB.

En prognose NTB har fått tilgang til, som er bearbeidet av Landbruksdirektoratet, viser at landets fylkesmenn regner med at gress- og kornprodusenter i Sør-Norge vil søke erstatning av staten på over 1 milliard kroner på grunn av tørken.

I tillegg vil potet-, grønnsak-, bær- og fruktprodusenter trolig søke om erstatning på rundt 60 millioner kroner, viser prognosene.


Fire av ti bønder tror på mindre melk

40,9 prosent av bøndene mener den norske fôrsituasjonen vil føre til redusert melkeproduksjon. 2,7 prosent av dem sier de vil slutte med melkeproduksjon.

 

1.101.550.000 kroner

Ifølge den nye prognosen venter Fylkesmannen i Hordaland søknader på til sammen 4 millioner kroner, mens anslagene for Finnmark foreløpig ikke er klare ennå. Landbruksdirektoratet forventer dermed at søknadene totalt vil beløpe seg til 1.101.550.000 kroner.

Nationen hadde tidligere denne uken en sak hvor erstatningssummen ble beregnet til å bli på 1.099.700.000 kroner, men dette tallet inkluderte ikke Hordaland og Finnmark.


Lokal mat direkte til lokale fat

Sal av kortreist mat, direkte frå bonde til forbrukar. For eit halvt år sidan fekk Ålesund ein av landets første rekoringar, ein direktelink for kjøp og sal av lokalprodusert mat.

 

Kornbønder i Østfold, Oslo og Akershus ventes å søke erstatning på til sammen 335 millioner kroner, mens grovfôrprodusenter i Buskerud, Hedmark, Oppland, Agder og Rogaland trolig vil søke erstatning for rundt 365 millioner. kroner.

Omfanget av tørken vil dermed høyst sannsynlig gi rekordutbetalinger. Den høyeste utbetalingen som har blitt gitt for avlingsskader til nå var i 2011, da staten utbetalte 90,2 millioner kroner. Tallene for den regntunge sommeren i fjor er ennå ikke helt klare, men de ligger foreløpig på 67 millioner kroner.


Høy risiko for smittestoffer ved fôrimport fra USA og Canada

Det er liten risiko for uønskede smittestoffer ved import av grovfôr fra Island, men høy risiko fra USA og Canada, fastslår Veterinærinstituttet.

 

– Tallene viser at det kan komme nesten 15 ganger flere søknader enn normalt, og de vil søke om langt høyere beløp. Hver enkelt søker er rammet mye hardere i 2018 enn vi har opplevd tidligere, sier seniorrådgiver Tron R. Bøe i Landbruksdirektoratet.

Skattebetalerne må betale

Jon Georg Dale oppfordrer bønder som har fått avlingsskader til å være raskt ute med å be om erstatning.

Han er samtidig klar på at det er skattebetalerne som må ta regningen for de økte erstatningssummene.

– Den merkostnaden staten har med dette er finansiert av fellesskapet, sier Dale, og fortsetter:

– Vi har nå fått et anslag på hvordan erstatningene vil se ut for dette året, så vil vi se an hvordan det utvikler seg videre. Det er for tidlig å si noe om hvilke andre ting staten bruker penger på som eventuelt vil påvirkes av dette, sier Dale.

Avviser krisepakke

Tidligere i sommer ble det kjent at Sveriges regjering gir en krisepakke på 1,2 milliarder til tørkerammede bønder i landet. Småbrukarlagsleder Merete Furuberg har tatt til orde for at det også burde gis i Norge.


Vil bidra med frukt, grønnsaker og brødskalker:

Matbutikk tilbyr mat til sultne husdyr i tørken

 

Dale er klar på at eventuelle endringer i jordbrukstilskuddene må komme gjennom jordbruksavtalen, og understreker at Norges Bondelag foreløpig ikke har krevd en reforhandling av avtalen.

– Sverige har ingen avlingsskadeerstatning, og vi ser nå at vår faste ordning i sommer vil gi omtrent like store bevilgninger som det Sverige gir i engangsutbetaling. Ut over pengene gjennom avlingsskadeordningen er det ikke aktuelt å komme mer flere midler, før jordbruket eventuelt bestemmer seg for at de ønsker å reforhandle jordbruksavtalen, sier Dale.