Venstre åpner for debatt om minstestraff for voldtekt

I motsetning til Frp er Venstre mer positiv til regjeringspartner Høyres forslag om å redusere minstestraffen for voldtekt, for å få flere dømt.

Regjeringspartiene har ulikt syn på minstestraff for voldtekt. Høyre mener minimumsstraff på tre år kan gjøre at domstolene kvier seg for å dømme skyldige i de minst alvorlige sakene.  Foto: Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich fikk blankt nei fra Frp da han gikk ut i Klassekampen med forslaget om å redusere minstestraffen for voldtekt. Frølich mener minstestraffen på tre år i mange tilfeller kan skremme domstolene fra å dømme, slik at voldtektsmenn går fri.


Statsadvokaten skal se nærmere på henleggelser hos politiet i Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal endte 11,7 prosent av voldtektsanmeldelsene med tiltaler.

 

Venstres Sveinung Rotevatn er jurist og mener det er grunn til å evaluere effekten av minstestraffer for voldtekt og bruk av minstestraffer generelt, skriver avisen.

– Venstre mener det er viktig at dommere får bruke skjønn. Det er ofte snakk om veldig ulike saker, og straffene bør gjenspeile det, sier Rotevatn. Han mener en utredning må til for å finne ut hva det betyr at man nå har en minstestraff.

– Dersom påstandene om at de fører til færre domfellelser stemmer, er det alvorlig, sier han.

Fra opposisjonens side uttaler SVs stortingspolitiker Petter Eide at debatten er «viktig, men feil akkurat nå». Han mener politiet heller bør få flere midler til å etterforske voldtektssaker. Eide sier likevel SV vil være med på å diskutere minstestraffen dersom det kan dokumenteres at den fører til færre dømte.