Oppdrettsanlegg på Smøla rammet av fiskesykdom for andre gang på kort tid

Et oppdrettsanlegg på Smøla i Møre og Romsdal har fått påvist fiskesykdommen Pankreassykdom (PD). Nå må fisken slaktes, melder Mattilsynet.

Det er andre gang på kort tid at et oppdrettsanlegg i Møre og Romsdal rammes av fiskesykdommen.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

Det er andre gang på kort tid at et oppdrettsanlegg i Møre og Romsdal rammes av fiskesykdommen. Så sent som i november ble Pankreassykdom, som er et virus, påvist i naboanlegget Nørholmen.

Mattilsynet ser alvorlig på funnet på Smøla, ettersom det er en uvanlig variant av viruset i området.

Sykdommen kan gi store økonomiske tap på grunn av dårlig tilvekst og redusert slaktekvalitet.

Funnet er gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet. For å forhindre smittespredning er det flere pålagt restriksjoner rundt anlegget. Det er blant annet forbudt å flytte fisk og utstyr uten særskilt tillatelse. Arbeidet med å tømme lokaliteten for fisk starter i løpet av kort tid.

Mattilsynet ber alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett å vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.