Farenivået for Veslemannen opprettholdes

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har beholdt rødt farenivå for fjellpartiet Veslemannen til lørdag morgen. Dermed kan ikke beboerne flytte hjem.
NTB

Fredag morgen gikk det flere større fjellsprang, hastigheten til fjellet økte mye, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat.

Det gjorde at nivået ble oppjustert til oransje. Senere fredag ble det hevet til rødt.

Det er reduserte, men fortsatt store bevegelser i fjellpartiet Veslemannen. NVE opprettholder derfor rødt farenivå lørdag morgen.

– Hastigheten i fjellpartiet har blitt lavere, men det er fremdeles relativt høyt, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sin dagsrapport lørdag morgen.

I løpet av fredagen ble nivået oppjustert til oransje etter flere større fjellsprang. Ved 14-tiden ble nivået hevet til rødt. Beboere under fjellpartiet måtte evakueres for 14. gang som følge av bevegelsene.

Forrige oppdatering om situasjonen ved Veslemannen kom klokken 18 fredag. Da var det fremdeles store bevegelser og steinsprang i området.

50 cm i døgnet

– I ettertid har steinsprangaktiviteten avtatt, men det er fremdeles store bevegelser. Nå er hastigheten om lag 500 millimeter i døgnet i øvre del av området og 60 millimeter i frontpartiet, melder NVE fredag ettermiddag.

– Det går fremdeles steinsprang, og med så store bevegelser kan endringer skje raskt. Det er meldt utrygt for regn utover dagen, og vanntilførsel har tidligere vist seg å gi økt bevegelse i fjellpartiet, heter det videre.

Dette er bakgrunnen for at farenivået litt etter klokka 14 fredag ble hevet ytterligere, til rødt.

14. gang

Dette er 14. gang beboerne under fjellpartiet evakueres.

– Politimesteren har nå iverksatt ferdsels- og oppholdsforbud i området. Dette gjelder inntil annen beskjed blir gitt, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt.

Veslemannen er en relativt liten, men svært aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen.

Veslemannen har et volum på 120.000–180.000 kubikkmeter, noe som utgjør rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen. Fjellet er 1.294 meter høyt og ligger på vestsiden av Romsdalen i Rauma kommune. Det har blitt kontinuerlig overvåket av Åknes/Tafjord Beredskap IKS siden 2009.

Stenger togstrekning

På sin nettside melder Vy at Åndalsnes - Bjorli blir stengt for togtrafikk i forbindelse med fare for ras på strekningen.