Gebyrfritak for offshoreskip i opplag

Rederier slipper å betale årsgebyr for offshoreskip som ligger i opplag. Tiltaket skal hjelpe en næring i krise og vil spare selskapene for 2,3 millioner kroner.

Oljeplattformer ligger i opplag på Ågotnes utenfor Bergen. Krisen i oljebransjen rammer også offshoreskip, og nå gir regjeringen gebyrfritak for slike skip i opplag. Illustrasjonsfoto: Foto: Tore Meek / NTB scanpix 

Innenriks

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har avgjort at Sjøfartsdirektoratet skal frita redere med offshoreskip i opplag for årsgebyr. Dette gjelder for skip i både Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og Norsk Ordinært Skipsregister (NOS).

– Det er bra at Sjøfartsdirektoratet har lyttet til næringen og tatt initiativ til dette. I en tid med krevende omstillinger og mange utfordringer ønsker vi å være løsningsorienterte og frempå, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Årsgebyret ligger i dag på omtrent 35.000 kroner per skip, og dermed anslår regjeringen at det vil gjelde rundt 65 skip. Gebyret skal dekke arbeid med opprettholdelse og fornyelse av nasjonale og internasjonale sertifikater.

Bakgrunnen for endringene er de spesielle omstendighetene som oljebransjen nå er i, og som rammer offshoreskipene hardt.

– Vi ser det er krevende tider nå for denne type fartøy og mange skip legges i opplag. Dette medfører store konsekvensene og da ønsker vi i direktoratet nå å være løsningsorientert og bidra med mulighet for redusert årsgebyr for offshorefartøy i opplag, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Med bakgrunn i de spesielle omstendighetene i oljebransjen hvor norske skip legges i opplag, vil Sjøfartsdirektoratet kunne innvilge fritak fra årsgebyret både for skip i registrert i NOR og NIS i henhold til Sjøfartsdirektoratets gebyrforskrift § 8 – fraviksparagrafen, opplyser departementet.

– Vi håper dette vil bidra positivt i en krevende situasjon. Samtidig håper vi rederiene ser på dette som et signal på at vi har fokus på kundene og følger med på den situasjonen som næringen til enhver tid befinner seg i, sier Akselsen.