Vil bruke 8 milliarder på superveier for syklister

Oslo (NTB): Transportetatene foreslår å bygge ti nye sykkelveier som tåler hastigheter på 40 kilometer i timen i de ni største byene i landet.

Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix 

Innenriks

Utbygging av sykkelekspressveier, der det skal være mulig å holde 30-40 kilometer i timen, blir framhevet som en av hovedsatsingene i etatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP), som ble presentert mandag formiddag. Oslo får to slike sykkelsuperveier hvis forslaget blir tatt til følge, mens åtte andre områder får hver sin.

En betydelig satsing på sykling og gåing – transportmetoder uten utslipp er vesentlige virkemidler for å nå målet om nullvekst i utslipp fra persontransport i byene, ifølge veidirektør Terje Moe Gustavsen.

– De strekningene vi vil bygge ut med sykkelekspressveier er strekninger som virkelig har en transportmessig betydning, Gustavsen og viste til nullvekstmålene i de ni største byene.

For byene er målet å få en sykkelandel på mellom 10 og 20 prosent av de daglige reisene. I dag leder Kristiansand, men selv her er andelen bare 8 prosent.

Disse strekningene foreslås å bygges ut med sykkelekspressveier: (©NTB)