Mørketall om jord kan bli mat for kontrollkomiteen

Oslo (NTB): Kommunene bygger ned matjord i større omfang enn offisielle tall viser, ifølge Nationen. Miljøpartiet De Grønne vil bringe saken inn for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Kommunene bygger ned matjord i større omfang enn offisielle tall viser. Foto: Frank May / NTB scanpix 

Innenriks

– Mørketallene er helt uakseptable. Statistikken som mangler er informasjon regjeringen og Stortinget bruker for å ivareta norsk matforsyning og sikre matfatet, sier partiets nyvalgte nasjonale talskvinne Une Aina Bastholm.

Hun mener kontrollkomiteen må henvende seg til kommunalminister Jan Tore Sanner (H) for å finne ut om regjeringens arbeid med jordvern er i tråd med Stortingets føringer. Også fra Senterpartiet, Venstre og KrF kommer det krav om at regjeringen sørger for reelle tall, skriver Nationen.

Avisen fortalte denne uken at nedbyggingen av jord er betydelig større enn innrapporteringen fra kommunene tilsier. Årsaken er blant annet at bare utbygginger på reguleringsplannivå blir rapportert inn i statistikken.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kommunene i 2015 rapporterte inn en omdisponering som var 1.056 mål større enn den var året før, til tross for at Stortinget har vedtatt at jordvernet skal skjerpes. (©NTB)