Trafficking-offer må ut av Norge

Oslo (NTB): Høyesterett har forkastet trafficking-offeret «Yasmin"s anke. Den somaliske kvinnen må derfor ut av landet.

Illustrasjonsfoto: Robert Schlesinger / NTB scanpix NB! MODELLKLARERT 

Innenriks

Norges øverste domstol har vurdert om det er et brudd på Den europeiske menneskerettskommisjonen (EMK) å sende henne tilbake til Ungarn, der hun tidligere har fått asyl – eller om hun er så syk at hun faller inn under unntaksregelen om at svært sårbare mennesker kan få sin asylsøknad behandlet.

Onsdag falt dommen – anken forkastes og «Yasmin» må derfor ut av Norge.

I 2010 søkte hun om asyl i Norge, men søknaden ble avvist av UDI og UNE fordi hun allerede hadde fått opphold i Ungarn.

«Yasmin» og hennes hjelpere tok saken til tingretten, der hun fikk medhold i at søknaden hennes skulle realitetsbehandles. Men staten anket til lagmannsretten, som i fjor slo fast at det ikke er et brudd på EMK å sende henne ut av landet.

Kvinnens historie ble kjent gjennom en dokumentar på NRK i fjor. Der fortalte hun at moren døde i en flyktningleir i Jemen da hun var ti år gammel. En slektning lovet å hjelpe henne, men i stedet ble hun voldtatt og misbrukt. Senere fraktet han henne til Europa og solgte henne til andre menn. (©NTB)