Forsvaret får 165 milliarder kroner mer over 20 år

Oslo (NTB): Det norske forsvaret får til sammen 165 milliarder kroner mer de neste 20 årene. Det foreslår regjeringen i sin langtidsplan for Forsvaret.
Innenriks

Over de neste 20 årene legger langtidsplanen opp til å dekke inn et samlet merbehov på om lag 165 milliarder 2016-kroner, noe som vil utgjøre en varig og markant satsing på forsvarssektoren, heter det i langtidsplanen.

Langtidsplanen er en ny kurs, et taktskifte og en historisk satsing på Forsvaret, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun presenterte den fredag.

– Vi tar et stort skritt mot natos mål om at forsvarsbudsjettene skal nærme seg 2 prosent av BNP, sa hun.

Solberg pekte blant annet på trusselen fra en mer aktiv nabo i øst.

– Hele Forsvaret skal sømløst kunne jobbe sammen med våre allierte hvis krisen skulle ramme oss, sa hun. (©NTB)