Færre nordmenn kjøper svart arbeid

Oslo (NTB): 14 prosent svarer at de har kjøpt svart arbeid de siste to årene i en spørreundersøkelse. Det er nesten ti prosentpoeng færre enn i 2009, da 23 prosent oppga å ha kjøpt svart arbeid.

Illustrasjonsfoto: Berit Keilen / NTB scanpix 

null
Innenriks

Blant dem som oppga å ikke ha benyttet seg av svart arbeid, oppga ti prosent at de hadde vurdert det, ifølge spørreundersøkelsen, som er gjennomført av Opinion for skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi, skriver Nettavisen.

Fem prosent oppga at de selv hadde jobbet svart i løpet av de siste to årene.

Renhold og snekkerarbeid er tjenestene som oftest betales svart, fulgt av transporttjenester, mekaniker- og malerarbeid.

Skattedirektør Hans Christian Holte mener at holdningene til svart arbeid er i endring, men at det fortsatt må jobbes for å gjøre det enklere for private og bedrifter å handle rett.

– Vi arbeider blant annet med å forenkle rapporteringen. Vi informerer om regelverket, for eksempel at kjøperen har et medansvar for unndratt skatt og avgift når det betales over 10.000 kroner i kontant. (©NTB)