Bondeopprør mot Dales landbruksmelding

Oslo (NTB-Mats Rønning): Bondeorganisasjonene reagerer skarpt på regjeringens nye jordbrukspolitikk. Også på Stortinget møter landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) heftig motstand.

I landbruksmeldingen som ble lagt fram fredag, varsler regjeringen flere tiltak som skal styrke konkurransen. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale varsler dessuten at regjeringen vil legge større vekt på klimahensyn i kommende jordbruksoppgjør. Arkivfoto: Audun Braastad / NTB scanpix 

Innenriks

Den norske landbruksmodellen er under angrep, ifølge Senterpartiet. SV framholder at matsikkerheten svekkes, mens Miljøpartiet De Grønne kaller landbruksmeldingen «reinspikka Frp-ideologi». Arbeiderpartiet slår fast at regjeringens ønsker om forenkling gir forverring, kutt og liberalisering.

– Regjeringa svekker bondens posisjon i verdikjeden for mat og gir enda mer makt til kjedene. Bonden blir sittende med økt risiko, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag sier de har store forventninger til at flertallet på Stortinget vil utforme en politikk som vil sikre et landbruk over hele landet og en bærekraftig utnytting av norske jordbruksarealer.

– Det er behov for en annen landbrukspolitikk enn det denne regjeringa legger opp til, sier fungerende leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Arne Lofthus.

Også regjeringens to støttepartier Venstre og KrF er kritiske til landbruksmeldingen som Dale la fram fredag. Forslaget om å kutte antallet melkeregioner ser det ikke ut til å være flertall for. (©NTB)