Skjerpede Nav-krav kan spare milliarder

Tettere oppfølging og strengere krav til aktivitet for sykmeldte kan spare samfunnet for milliarder i trygdeutbetalinger, antyder to nye rapporter.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie påpeker at redusert fravær er bra både for den enkelte og for samfunnet. Arkivfoto: Ned Alley / NTB scanpix 

Innenriks

Rapportene er knyttet til forsøk i fylkene Aust-Agder, Rogaland og Buskerud, skriver Dagens Næringsliv. Strengere håndheving av aktivitetskrav bidro til at sykefraværet falt med 6 prosent i Buskerud. Dersom en tilsvarende nedgang hadde blitt oppnådd på landsbasis, ville det spart staten for over to milliarder kroner i sykepenger, ifølge Nav.

– Redusert fravær er bra for de sykmeldte, bra for Nav og for samfunnet og statens utgifter. Det er viktig at Nav er tidlig ute, tett på og følger opp aktivitetskravet konsekvent, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

I Aust-Agder gikk fraværet ned 5 prosent, mens endret praksis og tettere oppfølging ikke ga noen påviselig effekt i Rogaland.

Hauglie er fornøyd med at det var en klar effekt i flertallet av forsøksfylkene og påpeker at oljefylket Rogaland er i en spesiell situasjon.

– Vi vet at kraftige omstillinger og stor ledighet kan slå ut i økt sykefravær når folk er redde for å miste jobben, sier statsråden.

Nav-sjef Sigrun Vågeng sier funnene fra forsøkene blir fulgt opp og at arbeidet allerede er i gang, særlig med tanke på oppfølging av aktivitetskravet og utnyttelse av restarbeidsevne.

(©NTB)