Farstad Shipping tar nedskrivninger på 1,8 milliarder kroner

Med et driftsresultat på minus 2 milliarder kroner, skriver Farstad Shipping ned verdier på drøye 1,8 milliarder kroner i fjerde kvartal 2016.

Illustrasjonsfoto: Halvard Alvik / NTB scanpi 

Innenriks

Driftsinntektene falt med over 400 millioner kroner til 524 millioner i forrige kvartal, hovedsakelig på grunn av en krevende markedssituasjon. Et omfattende kostnadsbesparende program er satt i verk, noe som har ført til betydelig nedgang i driftskostnadene. I fjerde kvartal var hele 20 av selskapets fartøy i opplag.

– På grunn av den negative utviklingen i meglernes vurderinger av flåten, de vedvarende markedsutsiktene, samt usikkerhet knyttet til fartøyenes framtidige lønnsomhet, er det i fjerde kvartal foretatt nedskrivninger av 1.816,1 millioner kroner, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Totalt har selskapet skrevet ned verdiene av fartøy, goodwill og andre eiendeler med 2.678,5 millioner kroner i 2016. Det blir ikke utbetalt utbytte for 2016.

Farstad Shipping har sammen med sine finansielle og juridiske rådgivere sett på ulike løsninger for å styrke selskapets finansielle posisjon.

– Gruppen har inngått en restruktureringsavtale med flere interessenter, herunder sikrede låntakere, viktige obligasjonseiere, samt Aker Capital og Hemen Holding. Avtalen sikrer en styrket balanse og finansiell posisjon, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

(©NTB)