Arbeidstakere taper på lange permitteringer

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) utvidet permitteringsperioden fra 30 til 52 uker i fjor. Arbeidstakerne må ta støyten, viser ny rapport.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H).   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Onsdag publiserer Nav en rapport om hvordan endringene i permitteringsreglene har påvirket dem som blir permittert. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix 

Innenriks

Lengre permitteringsperioder fører til at flere arbeidsledige går lenger, også utover det konjunkturene skulle tilsi. Det er den klare konklusjonen i en rapport fra Nav om hvordan endringene i permitteringsreglene har påvirket arbeidslivet.

– Vi finner at regelverket har en tydelig effekt på hvor lenge permitterte er arbeidsledige, også når arbeidsmarkedet er relativt stabilt, heter det i en pressemelding på nav.no.

Risiko

Mange går ut hele permitteringsperioden før de søker nye jobber. Dermed kommer de ikke ordentlig i gang med jobbsøkingen før de har vært ledige en stund. Også tidligere har forskning vist at permitterte som ikke blir kalt tilbake av sin arbeidsgiver, har større sannsynlighet for å bli værende ledig lenge. Årsaken kan være at de venter på å komme tilbake i sin gamle jobb.

– De permitterte bør være bevisst risikoen ved langvarig permittering, og det er viktig at de tidlig begynner å søke jobber nye jobber, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav.

De permitterte taper både lønn og arbeidserfaring i permitteringsperioden.

– Er man permittert over tid, kan dette føre til større økonomisk tap, man får hull i CV-en, og det kan bli vanskeligere å komme i jobb igjen, sier seniorrådgiver Johannes Sørbø i Nav, som har vært med å utforme rapporten, til VG.

Maner til varsomhet

Rapporten konkluderer med at endringer i regelverket må gjøres med varsomhet, ikke minst fordi regelverket gjelder for hele landet og på tvers av næringer, uavhengig av eventuelle forskjeller i etterspørselen etter arbeidskraft.

– Endringer i regelverket som følge av sterk økning i ledigheten i enkeltfylker, vil derfor påvirke tilpasningen til bedrifter og ansatte også i deler av landet med en lav ledighet, heter det i rapporten.

Langvarig press fra LO og NHO var grunnen til at permitteringsordningen ble utvidet i fjor. Arbeids- og sosialministeren sier til VG at det er rom for forbedring i dagens system. Hauglie er åpen for å stramme ordningen inn igjen og vil invitere partene i arbeidslivet til en ny gjennomgang for å se på muligheter for å tilpasse arbeidsgiverbetalingen.

– Målet er at folk ikke går permitterte lenger enn nødvendig, sier hun.

(©NTB)