Regjeringen vil dele Tysfjord kommune

Regjeringen går inn for å dele Tysfjord kommune i Nordland som en del av kommunereformen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix 

Innenriks

Regjeringen foreslår at nordøstsiden av Tysfjord slås sammen med Narvik og Ballangen, som kommunestyret i Tysfjord ønsket sammenslåing med, mens sørvestsiden av kommunen slås sammen med Hamarøy for å ivareta det lulesamiske miljøet.

Sametinget er enig i forslaget om deling av kommunen.

– Tysfjord har vedtatt å slå seg sammen med andre kommuner. Jeg mener vi har funnet en løsning som både ivaretar hensynet til lulesamisk språk og kultur, og som ivaretar Tysfjords behov for å bli en del av en større kommune, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringen vil fremme forslaget i en samlet proposisjon om endringer i kommunestrukturen som legges fram for Stortinget før påske.

(©NTB)