Nedgang i antall tvangsutsendelser første halvår

2.825 personer er blitt uttransportert med tvang fra Norge første halvår i år. Det er en nedgang på 29 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Politiets utlendingsenhet (PU) har tvangsutsendt 29 prosent færre personer første halvår i år enn etter samme periode i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

Innenriks

Tallene fra Politiets utlendingsenhet (PU), viser at det i samme periode i fjor var 3.962 personer som ble sendt ut av landet med tvang.

I første halvår i år var 1.066 av de tvangsutsendte kriminelle og straffede personer. Det er en liten økning sammenlignet med første halvår i fjor, da 1.031 straffede ble sendt ut av landet med tvang. Utsendelse av kriminelle utgjør 37 prosent av alle uttransporteringene, noe som er en økning på 11 prosent fra i fjor.

Av de straffede som er blitt uttransportert så langt i 2017 hadde 21 prosent statsborgerskap fra Romania, 14 prosent var polske statsborgere og 9 prosent var fra Litauen.

I juni måned alene ble 461 personer sendt ut med tvang. 198 av disse hadde en straffereaksjon fra norsk politi.

Charterfly til Nigeria

I juni ble det utført en egen chartertransport med 15 statsborgere fra Nigeria, hvorav åtte var straffedømt i Norge. Alle nektet å samarbeide med norske myndigheter for å avklare sin egen identitet, og 26. juni ble de sendt ut med fly fra Oslo lufthavn Gardermoen via Madrid til Lagos i Nigeria.

Blant de femten var en mann som tidligere har vært omtalt i norsk presse ettersom han hadde sittet på Trandum utlendingsinternat i tre lengre perioder. Han hevdet at han ikke var fra Nigeria, men ble sendt ut sammen med de øvrige.

Chartertransporten i juni er en av totalt fire slike utsendelser så langt i 2017.

Romania topper

Hittil i 2017 er det Romania som topper listen over tvangsutsendte totalt. 246 rumenere er sendt ut, ingen av disse var asylsøkere. På andreplass kommer Albania med 220 utsendelser (39 med avslag på asylsøknader) og deretter Afghanistan med 201 utsendelser (av disse 140 med avslag på asylsøknader).

Totalt 2.091 av de returnerte er uttransportert etter bort- og utvisningsvedtak, mens 495 er returnert etter avslag på asylsøknader, og 239 er returnert som følge av Dublin III-forordningen, altså at vedkommende er sendt tilbake til det EU-landet personen først kom til.

PU har sendt ut 120 mindreårige med tvang første halvår. I juni var tallet 18. Alle ble returnert sammen med familie.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvaret for assistert retur, tidligere kalt frivillig retur. Assistert retur er ikke inkludert i statistikken til PU.

(©NTB)