Rapport: Norsk fiskerinæring i stadig fremgang

Fiskerinæringens ringvirkninger fortsetter å øke. Hver krone omsatt i fiskeri skaper nå nesten fem ganger så store verdier ellers i samfunnet, viser rapport.
Innenriks

– Vi er svært godt tilfreds med utviklingen og ringvirkningene av næringen. Utviklingen har de siste årene forsterket fiskerinæringens betydning for nasjonen, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Onsdag presenterte SINTEF Ocean rapporten «Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping», som viser at næringen har styrket sin posisjon som bidragsyter til samfunnsøkonomisk verdiskapning de siste årene.

Tallene fra den nye undersøkelsen er basert på resultatene i næringen fra fjor. Forrige ringvirkningsanalyse ble gjort med tall fra 2014. Siden da har produksjonsverdien økt med 25 prosent.

Hver krone omsatt i 2014 skapte 3,5 ganger så stor verdi ellers i samfunnet, mens tallene nå viser at dette tallet har økt til 4,88.

Listhaug besøkte fiskerinæringa i Ålesund og Giske:

Vil konsekvensutrede Møreblokkene - men tror ikke det blir hett tema

Frp går mot fiskerinæringa og vil åpne for konsekvensutredning av oljevirksomhet på det verna området utenfor Møre. Men Listhaug sier at det ikke er aktuelt før oljenæringa sjøl kommer med et sterkt ønske om dette.[ helgapraten - no ope]

Fiskar som aldri gir seg

Filmen «Bølgen» kunne velta heile Fjordlaks Aqua-salet i fjor, men Roger Hofseth (42) er ikkje typen som gir seg så lett.

 

Samlet verdiskaping inkludert ringvirkninger i fiskerinæringen var i 2016 på 35,1 milliarder kroner, en oppgang på 30 prosent fra 2014.

Den fiskeribaserte verdikjeden representerer en sysselsetting på 27.280 årsverk. Det betyr at hvert årsverk som gjøres av en fisker skaper 2,14 øvrige årsverk.

Antallet fiskere har også økt noe de siste årene. Det er om lag 10.000 registrerte fiskere i Norge. I fjor produserte de tilsvarende 8.700 årsverk.

Analysen ble lagt fram under arrangementet «Norsk villfisk mot nye høyder» som Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd holdt under Arendalsuka onsdag.