Klarsignal for å utvide tilskuddet til sjøfolk

EØS-tilsynet ESA gir grønt lys for at tilskuddsordningen for sjøfolk kan utvides med rundt 80 millioner kroner i året fram til 2026.

  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Innenriks

Utvidelsen gjelder for skip i utenriksfart som er registrert i det norske NIS-registeret, opplyser ESA i en pressemelding.

Tilskuddsordningen går ut på at redere får tilbakebetalt skatt og arbeidsgiveravgift for EØS-sjøfolk på norskregistrerte skip.

– Redere som tidligere har fått tilbakebetalt 26 prosent av skatt og arbeidsgiveravgiften for sjøfolk på slike skip, kan nå kreve full refusjon, skriver ESA.

Formålet med ordningen er å gjøre det mer attraktivt å ansette sjøfolk fra Norge eller andre EØS-land i en sektor med hard internasjonal konkurranse.

Rekordmange skip slipper å bruke norske kapteiner

Mens norske sjøoffiserer går ledige, er det stadig flere norske fartøy som slipper unna kravet om å bruke kapteiner fra EØS-land på norske skip.

Volstad flagger hjem

Volstad Maritime AS har besluttet å flagge hjem alle sine skip.