TV 2 eneste søker som kommersiell allmennkringkaster

TV 2 har søkt om å fortsette som kommersiell allmennkringkaster. Søknadsfristen for ny avtale med staten utløp lørdag. Det er ingen andre søkere.

Sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2, Olav Terjeson Sandnes. Foto: Paul S. Amundsen / NTB scanpix 

Innenriks

– TV 2 har i 25 år vært tuftet på samfunnsoppdraget som kommersiell kringkaster og tilhørigheten til Bergen og Vestlandet. Dette ønsker vi å videreføre, sier sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2.

De aktuelle søkerne må i utgangspunktet ha en bred programprofil for å bli vurdert, og kulturminister Linda Hofstad Helleland mener at TV 2 har det som skal til.

– Jeg er glad for at TV 2 har søkt om avtale med staten for å drive kommersiell allmennkringkasting. Dette viser at den avtalen regjeringen utlyste vil sikre en fortsatt sunn konkurranse på kringkastingsområdet og bidra til et mangfold av nyhetsmedier i Norge, sier hun.

Kulturdepartementet tar sikte på å inngå en avtale senest i desember. Avtalen trer i kraft senest åtte måneder etter at den er inngått.

MTG søkte ikke

MTG har også vært nevnt som en aktuell kandidat til å søke på avtalen. MTG Norge omfatter kanalene TV 3, Viasat 4 og TV 6, samt P4-gruppens radiokanaler.

MTG-sjef Morten Aass bekrefter overfor NTB lørdag at de ikke har søkt. Til Kampanje sier han at fristen var for kort fra avtalen ble lyst ut 23. juni.

– Vi vurderte det veldig nøye fordi det ville vært spennende å utfordre TV 2, men det var for kort frist. Uten Bergen og en full nyhetsrigg allerede, ble det for mange brikker som skulle på plass for å få til et godt og reelt alternativ. Men det var først og fremst den korte fristen vi kjempet mest mot, sier Aass.

TV 2 søkte ikke om ny avtale da den ble lyst ut i fjor fordi det ikke fulgte med noen statsstøtte. Siden den gang har Stortinget behandlet saken og kommet fram til at det skal tilbys pengestøtte for å kompensere for merutgiftene kanalen påføres som følge av kravene som stilles.

Inntil 675.000.000 i støtte

Når staten inngår en ny avtale med en TV-kanal, vil det kompenseres med inntil 135 millioner kroner per år i fem år. Den kanalen som får avtalen, kan altså få 675 millioner kroner fra staten i løpet av avtaleperioden.

– Det har stor verdi for publikum at det finnes ulike alternativer å velge mellom, og aktører med ulikt geografisk og redaksjonelt ståsted. Fortsatt konkurranse mellom allmennkringkasterne er avgjørende for å opprettholder bredde og kvalitet i tilbudet, mener TV 2-sjef Sandnes.

Blant kravene som stilles i utlysningen er at norskspråklige programmer må fylle minst 50 prosent av sendetiden og at hovedredaksjonen og den sentrale nyhetsredaksjonen i kanalen må ligge i Norge og minst 100 kilometer fra Oslo.

(©NTB)