Politiet får færre anmeldelser – men flere om seksualforbrytelser

Fra mai til august ble det levert 211.860 anmeldelser til politiet, en nedgang på 6,1 prosent fra samme periode i 2016. Men flere anmeldte seksualforbrytelser.

Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix 

Innenriks

Nedgangen skyldes særlig at det er stadig færre anmeldte vinningslovbrudd, som har falt med 12 prosent fra året før. Likevel var fortsatt de fleste anmeldte forbrytelsene – 32 prosent – vinningskriminalitet.

Trafikklovbrudd utgjorde 17 prosent av anmeldelsene, mens narkotikaforbrytelser og lovbrudd i kriminalitetstypen «annen» sto for 12 prosent hver, ifølge straffesakstallene for andre tertial 2017.

Flere anmeldte seksualforbrytelser

Videre økte anmeldelser av seksuallovbrudd, og spesielt anmeldelser av seksuelle overgrep mot barn, med 13,2 prosent fra samme periode i 2016. Totalt sto seksualforbrytelser for 2,4 prosent av anmeldelsene.

Den største økningen fra 2016 til 2017 ligger i kategorien som omfatter pornografi, skrifter/bilder/video via datasystemer og fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn. Her har det vært en oppgang på 26,2 prosent.

Samtidig har anmeldelser av lovbruddsgruppene kjøp av seksuelle tjenester og voldtekt gått ned siden i fjor. Men alt i alt har anmeldte seksuelle lovbrudd, som omfatter alle kategoriene, økt med 69,4 prosent siden andre tertial i 2013.

Oppklaringsprosent

Politiets oppklaringsprosent var på 53 prosent. Det er flest trafikk- og narkotikalovbrudd som ble oppklart.

Oppklaringsprosenten for vinning- og seksualkriminalitet var på henholdsvis 24 og 21 prosent, mens seksuallovbrudd hadde en oppklaringsprosent på 64 prosent.

(©NTB)