Økte satser gir flere minstepensjonister

Økningen i satsene for minstepensjon har gitt 4.900 flere minstepensjonister fra august til september 2017.

Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix 

Innenriks

Årsaken til økningen er at Stortinget har vedtatt å heve satsene for minstepensjon med virkning fra 1. september.

– Når satsene for minstepensjon settes opp, så flyttes grensen for minstepensjon slik at den omfatter alderspensjonister som tidligere har hatt en alderspensjon med litt høyere utbetalinger enn minstenivået, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i Nav.

Ved utgangen av september 2017 var det 912.100 personer som mottok alderspensjon, og av disse var 156.100 minstepensjonister. Det betyr at 17 prosent av alle alderspensjonister i dag er minstepensjonister.

Satsene for minstepensjon ble satt opp også i september 2016, og også da steg antallet minstepensjonister. Over tid har likevel antall minstepensjonister i Norge sunket, og vil ifølge Nav vil det trolig gå ned igjen etter den siste økningen.

Hovedårsaken er at yngre aldersgrupper jevnt over har høyere pensjonsopptjening enn dagens pensjonister.

(©NTB)