Debatten om SSBs framtid fortsetter tross Meyers avgang 

Christine Meyer går av som SSB-sjef, men verken hun eller opposisjonen på Stortinget kan love ro rundt statistikkbyråets framtid.

SSB-sjef Christine Meyer og hennes advokat Dag Steinfeld forlater Finansdepartementet etter ha vært der for å møte finansminister Siv Jensen fredag. Møtet ble avlyst. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix 

Innenriks

– Jeg skal gjøre mitt til at det skapes ro, men SSBs uavhengighet er et stort tema i det kommende lovarbeidet, sier Meyer til NTB, etter at hun søndag inngikk en avtale med Finansdepartementet om å fratre stillingen som SSB-sjef.

Statistikklovutvalget er nedsatt for å se på SSBs rolle. Den har fått utsatt frist og skal levere rapport i mars, som så skal behandles i Stortinget.

Opposisjonen har varslet at de vil grave i striden mellom Meyer og finansminister Siv Jensen (Frp). Den toppet seg fredag da Jensen erklærte at hun ikke lenger har tillit til SSB-sjefen. Meyer har på sin side hevdet hun er blitt utsatt for politisk press.

– Ro og tillit

I en kort pressemelding sier Jensen seg glad for å ha kommet til enighet med Meyer.

– Som øverste ansvarlige i SSBs eierdepartement, er det viktig for meg å bidra til å skape ro og gjenvinne tillit til arbeidet som byrået gjør, sier hun.

Meyer sier hun også har vært opptatt av å få en rask avklaring og skape ro i SSB i forhandlingene med departementet. Hun har også vært opptatt av å unngå noen klausul som begrenser hva hun kan si.

– Det tredje hensynet som har vært viktig for meg er at det gjennom avtalen ikke gis et inntrykk av at Finansdepartementet hadde grunnlag for å gå til oppsigelse, sier hun.

Dette var årsaken til at hun ønsket en etterlønn som varer lenger enn de seks månedene som departementet uansett hadde måtte betale om hun hadde blitt oppsagt.

– Oppsiktsvekkende

Uten å være bundet at av noen taushetsklausul, fortsetter Meyer sin kritikk av Jensen. Hun synes det er underlig at Jensen fredag antydet at hun hadde gått lenger enn departementet ønsket i omstillingsprosessen.

– Vi har gjentatte ganger advart mot å foreta større endringer på de områdene som omfattes av utvalgets arbeid og tilrådinger, sa finansministeren.

Meyer hevder prosessen har vært forankret i SSBs styre og at det har vært løpende kontakt med departementet.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at hun bruker dette som et grunnlag for å si at hun ikke har tillit til meg, sier Meyer.

Hun tar ikke kritikk for hvordan hun har håndtert omstillingsprosessen. Det har vært grundige involveringsprosesser og mange ønsket å få en avklaring om sin stilling, hevder hun. Meyer mener forskningsavdelingen ikke kunne skjermes når departementet har krevd at byrået må effektivisere.

Omstillingen innebærer at mange forskere må finne seg i å få andre oppgaver. Blant dem er Erling Holmøy, kjent for det såkalte innvandringsregnskapet

På spørsmål om hun har opplevd press når det gjelder Holmøys stilling konkret, svarer hun:

– Jeg har ikke lyst til å svare mer på det spørsmålet nå.

– Uklokt av Meyer

Både Ap, SV og KrF har varslet spørsmål for å få klarhet i bråket rundt SSB. Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik er på sin side krass i sin kritikk av Meyer.

– Det var åpenbart uklokt av Meyer å legge på bordet forslag til omfattende endringer i SSBs virksomhet parallelt med statistikklovutvalgets arbeid. Forslagene til endring av forskningsavdelingen og modellverktøyene var dessuten på direkte kollisjonskurs med sentrale føringer i tildelingsbrevet for 2017. Dette er det Meyer som bærer ansvar for og nå må ta konsekvensen av, sier Gjelsvik.

Han mener Jensen burde stanse hele omorganiseringen, ikke bare sette den på vent, slik hun har gjort.

Styreleder i SSB Morten Reymert kom søndag med følgende uttalelse:

– Styret tar til etterretning at Christine Meyer fratrer sin stilling ved midnatt. Styret er bedt av Finansdepartementet om å utpeke en intern leder som kan fungere i stillingen inntil videre. Styret vil følge opp dette umiddelbart.