Uvanlig tynn tobis – Havforskningsinstituttet advarer mot økt kvote

Etter fjorårets rekordår for tobis, har årets tokt avdekket at fisken har fått altfor lite å spise og er tynn og tilveksten svært dårlig.
Innenriks

Havforskningsinstituttet mener sen vår og algeoppblomstring og kaldt vann kan være årsaken til at de to år gamle fiskene er mye mindre enn ventet.

Tobis er et samlebegrep for flere arter innen silfamilien. Havsil er den viktigste i fiskeriet i Nordsjøen.

På forhånd hadde forskerne regnet med at tobisen ville ha vokst seg 50 prosent større enn i fjor, mens resultatet var en vekst på under 10 prosent. I tillegg til at tobisen er tynnere, er det også dårlig tilvekst av nye ettåringer.

Tilstanden for de yngste fiskene danner grunnlaget for Havforskningsinstituttets råd til Nærings- og fiskeridepartementet for hvor stor neste års kvote bør være. Rådet nå er entydig: Kvoten på 70.000 tonn bør ikke økes.


(©NTB)