Senterpartiet ønsker økt sel- og hvalfangst

Sp-nestleder Ola Borten Moe vil ha økt fangst av hval og sel, ifølge VG. Den nye fiskeriministeren støtter forslaget, mens NOAH lover motkamp.

Sp-nestleder Ola Borten Moe sier at mye av fisken sjøpattedyr spiser burde i stedet vært menneskemat. Han ønsker derfor økt sel- og hvalfangst. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix 

Innenriks

– FNs bærekraftmål fastslår at bærekraftig forvaltning av klodens ressurser må til for å fø verdens befolkning i fremtiden: Vi kan og må høste mer fra havene, men selvfølgelig på et forsvarlig vis, sier Borten Moe til VG.

Ett av argumentene hans er at hval og sel spiser mye av fisken som i stedet burde være menneskemat. Han får støtte av den nye fiskeriministeren Harald Tom Nesvik (Frp).

– Fangst av sjøpattedyr, både på sel og hval, er bærekraftig og nyttig – og det er en legitim matressurs, på lik linje med andre marine ressurser. Utfordringen er å få flere til å se sin nytte i å drive mer fangst, sier Nesvik.

Men fiskeriministeren påpeker at det er knyttet usikkerhet til om økt uttak av sjøpattedyr vil bidra til mer fisk tilgjengelig, men sier at det forskes på. NOAH-leder Siri Martinsen viser til nettopp dette.

– Stortingsmeldingen om sjøpattedyr fastslår at det ikke er faglig grunnlag for å hevde at sjøpattedyr reduserer fiskebestander.

– FNs bærekraftmål bør møtes ved å redusere kjøttproduksjonen, ikke ved å intensivere fangst av hval og sel med smertefulle metoder, sier Martinsen. Hun sier organisasjonen vil forsøke å engasjere det norske folk mot forslaget.

(©NTB)