Støre lufter forslag om ekstra ferieuke for foreldre

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre vil gi familiene et velferdsløft og mener ideen om en ekstra ferieuke for foreldre er interessant.

Partileder Jonas Gahr Støre holder innledningstalen på Arbeiderpartiets landsstyremøte tirsdag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix 

Innenriks

Støre hentet fram forslaget fra sin sosialdemokratiske partilederkollega Stefan Löfven da han talte til sitt partis landsstyre i Oslo tirsdag.

– Det er den typen sterkere fellesskapsløsninger som koster. Men det er jo derfor vi mener at de som har mest, bør betale noe mer i skatt. Vi vet jo at dette er investeringer som betaler seg over tid, sa Støre.

Arbeiderpartiet har satt ned flere utvalg som skal foreslå ny politikk. Utvalget som jobber med oppvekstpolitikk, presenterer sine forslag etter jul.

Ap-lederen understreker at han ikke har konkludert på om partiet bør gå inn for en ekstra ferieuke for foreldre.

-Jeg har bare sagt at det er et eksempel på sosialdemokratisk politikk som treffer virkelige utfordringer for virkelige folk, sier han til NTB.

– Mer rettferdig

– Jeg tror mange av oss har erfart at ved planleggingsdager og ferier som ikke helt overlapper med foreldrenes ferier, så er det et veldig stort press. Mens noen kan ta med ungene på jobben når det er planleggingsdag, er det mange som ikke kan det. Da er dette et veldig rettferdig opplegg.

Støre avviser utsagnet fra Høyres Torbjørn Røe Isaksen om at tiden for store velferdsreformer er over. Tvert imot mener han at det trengs et velferdsløft spesielt for barnefamilier. Støre løftet fram gratis aktivitetsskole for alle barn og en «helhetlig skoledag» hvor barn får gjort unna lekser, fotballtrening og korps som andre gode eksempler.

Spørsmålet er om det er mulig å få til alt.

– Jeg har sagt at det utvalget som skal se gjennom oppvekstpolitikken vår, de må se bredt, og så må de selvsagt prioritere, og så må vi prioritere i budsjettene, sier han til NTB.

I talen varsler han imidlertid at Arbeiderpartiet vil foreslå mellom tre og fire milliarder kroner mer til kommunene neste år enn det regjeringen gjør, for å finansiere tiltak rettet både mot barn og eldre.

Arbeidsliv i endring

Støre slo an en optimistisk tone i sin tale og mener partiet har fått en ny start etter sommeren, mens regjeringen er svekket.

– Velkommen til landsstyremøte i et arbeiderparti som er i ferd med å komme tilbake, erklærte han.

På møtet ble de første forslagene fra utvalgene som har jobbet med arbeidsliv og migrasjon, presentert

Støre mener det er dype forskjeller mellom hvordan høyresiden og Arbeiderpartiet håndterer et arbeidsliv som er i endring.

– Regjeringens hovedgrep for å skape jobber er store skattekutt. Vårt svar er og må være kompetanse, sa han og pekte spesielt på forslaget om et kompetansefond som gir ansatte rettigheter til etter- og videreutdanning gjennom arbeidslivet.

Støre viste også til forslagene til ny flyktning- og asylpolitikk som er lagt fram av Masud Gharahkhani, og som nå skal debatteres i partiet.

– Ukontrollert innvandring og dårlig integrering fører til økt mistillit og høyrepopulisme. Se på Sverige under Reinfeldt, og på Tyskland etter flyktningkrisen. Kontrollert innvandring og god integrering, derimot: Det gjør samfunnet mer mangfoldig på en god måte som styrker oss, sa partilederen.

(©NTB)