Kan koste innbyggere milliarder

Varsler gigantregning for forebygging av ekstremvær

Norske kommuner må investere 280 milliarder kroner i vann- og avløpsanlegg for å forebygge ekstremvær, ifølge Norsk Vann. Regningen kan havne hos innbyggerne.

Store vannmengder etter et voldsomt regnvær skapte flere oversvømmelser i Bergen onsdag. Foto: Paul S. Amundsen / NTB scanpix 

Innenriks

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) krever store og omfattende investeringer i avløpsnettet for å hindre at ekstremvær i fremtiden tar liv, skriver NRK.

– Rasutsatte områder og mindre bekkefar som ikke er kartlagt, bekymrer meg. Vi har nokså god oversikt over de store elvene, men de siste årene har store lokale nedbørsmengder gitt konsekvenser også i mindre vassdrag, sier Kjetil Lein i NITO.

Utskifting av gamle fellesrør og separate rør for avløp og overvann er beregnet å koste 75 milliarder kroner i perioden 2016-2040, ifølge tall fra Norsk Vann.

– Gebyrene må økes i mange kommuner framover, mener Toril Hofshagen, direktør i interesseorganisasjonen.

Norsk Vann estimerer et investeringsbehov på hele 280 milliarder kroner i kommunale vann- og avløpsanlegg fram til 2040 for å innfri myndighetenes krav til trygghet.

Både Norsk Vann og NITO mener norske forbrukere må belage seg på å betale mer enn de gjør i dag.

Regjeringen utarbeider nå en plan for hvordan investeringene skal finansieres, og et av forslagene fra Overvannsutvalget er å gi kommunene mer ansvar for infrastruktur.

(©NTB)