Hauglie vil stanse eksport av trygdeytelser

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) vil forby at trygdemottakere kan få med seg ytelser for barn og ektefeller i utlandet, skriver VG.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) vil forby at trygdemottakere kan ta med seg ytelsene til utlandet, skriver VG. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix 

Innenriks

I dag kan en uføretrygdet forelder som bor i utlandet få 38.753 kroner per barn, mens fullt ektefelletillegg for pensjonister ligger på 46.742 kroner i året, ifølge avisa.

– Vi vil innføre eksportforbud for barne- og ektefelletillegg til ytelser fra Nav. Vi gjør det ved å nekte at kone og barn til trygdede skal få barne- og ektefelletillegg hvis de ikke bor i Norge, sier Hauglie.

Uføre og alderspensjonister i Norge som flytter ut, mister altså ikke sin egen uføre- eller alderspensjon. Men regjeringen vil ikke la dem få barne- og ektefelletilleggene, hvis de og deres familie ikke bor i Norge.

I dag er det ingen lover som hindrer at barn eller ektefeller som ikke bor i Norge, og som i enkelte tilfeller aldri har gjort det, likevel får barne- og ektefelletillegg.

– Regjeringen mener at legitimiteten til trygdesystemet kan svekkes dersom slike tillegg gis til personer med liten eller ingen tilknytning til Norge, sier Hauglie.

Regjeringen vil fredag sende et forslag på høring om saken. Innstrammingen vil i hovedsak gjelde land nordmenn drar til utenfor EU, i hovedsak Thailand, Filippinene, Marokko og Pakistan. Det vil ikke gjelde trygdede som oppholder seg i EØS-land og land som Norge har trygdeavtale med.

Det dreier seg i dag om rundt 800 trygdede.

(©NTB)