Multinasjonale selskaper betaler mer enn halvparten av Norges selskapsskatt

Multinasjonale selskaper betalte 241 milliarder kroner i selskapsskatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift i Norge i 2016, ifølge en analyse fra skatteetaten.

Skattedirektør Hans Christian Holte sier at arbeidet for å sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner er en prioritert oppgave. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

Innenriks

Analysen er del av et internasjonalt prosjekt i regi av OECD og G20 for å bekjempe uønsket aggressiv skatteplanlegging, opplyser skatteetaten.

Totalt er det omtrent 29.600 multinasjonale selskaper i Norge, noe som utgjør ni prosent av det totale antallet selskaper.

60 prosent av selskapsskatt

Analysen viser at:

* De multinasjonale selskapene hadde 50 milliarder i utlignet skatt, noe om utgjør omtrent 60 prosent av all skatt for selskaper i Norge.

* Multinasjonale virksomheter bidro med 127 milliarder kroner i merverdiavgift (mva.), 47 prosent av den totale inntekten fra merverdiavgiften.

* Samlet proveny for arbeidsgiveravgift var 64 milliarder fra multinasjonale selskaper, av 107 milliarder totalt i arbeidsgiveravgift betalt av aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer totalt.

– Analysen vi har gjort nå, sier ikke noe om selskapene har betalt rettmessig andel skatt i Norge. Men vi danner oss et nyttig grunnlag for videre analyse og for å følge utviklingstrekkene, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

– Viktig at det synliggjøres

Han sier at arbeidet for å sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner er en prioritert oppgave.

– Vi ser ofte at debatten om beskatning av multinasjonale selskaper domineres av omtale om selskapsskatt, som er en mindre andel av de totale skatteinntektene enn merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Det er viktig at alle typer skattebidrag fra multinasjonale selskaper synliggjøres, både for vår egne analyseformål og for samfunnsdebatten, sier Holte.

I analysen er multinasjonale selskaper definert som selskaper som har virksomhet i flere land. Tallmaterialet viser at 13.800 av de multinasjonale selskapene i Norge er norskkontrollerte, mens 15.800 er utenlandskontrollerte.

(©NTB)