Samiske kunstnere aksjonerer mot reinslakt: – Kunst har større makt enn krutt

En gruppe samiske kunstnere lanserer nå julekalender og reinadopsjon til støtte for Jovsset Ante Sara og hans reinflokk.
Innenriks

– Kunst har større kraft enn krutt, sier Elin Már Øyen Vister, som sammen med Anders Sunna og Ragnhild Freng Dale koordinerer kunstneraksjonen.

Protestaksjonen har latt seg inspirere av den legendariske Masi-gruppen, og hvordan de brukte kunst i kampen for urfolkets rettigheter tilbake på 70- og 80-tallet.

De har laget en adventskalender med samisk kunst, med 24 luker som kan åpnes frem til 31. desember – som er skjebnedagen da reinflokken må reduseres kraftig.

Man kan også adoptere reinsdyr, for å hjelpe reineieren med bøtene han ilegges, melder Vi Som Støtter Jovsset Ante -Mii Duorjat Du. Ifølge pressemeldingen er dette en allianse av kunstnere i Sapmi som «vil bruke kunst som et fredelig våpen».


Dagens nye generasjoner samiske kunstnere demonstrerer foran Stortinget på ny. Tidligere i desember var Jovssets kunstnersøster Maret Anne Sara på plass med sitt nye verk «Gielastuvvon» («Snared») – lassoer som minner om renneløkker.

Det følger opp hennes kunstprosjekt «Pile ó Sapmi», 400 reinskaller med skuddhull, nå innkjøpt av Nasjonalmuseet.