Tilliten til politiet svekkes

I fjor svarte 77 prosent av befolkningen at de har svært eller ganske stor tillit til politiet – en nedgang på 6 prosentpoeng fra 2017, ifølge en undersøkelse.

Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix 

Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) mener at det er et stort behov for å endre politiet for å håndtere den nettbaserte kriminaliteten, som har økt betraktelig. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

Innenriks

Undersøkelsen er utført av Kantar TNS, på bestilling fra politiet.

– Det kan være flere grunner til tilbakegangen. Parallelt med gjennomføring av politireformen har verden og kriminaliteten endret seg. Politiet har fått flere og mer komplekse og arbeidskrevende oppgaver, og leverer ikke gode nok resultater, fastslår politiet.

–Politiet står i en krevende reform. I tillegg har vi sett flere store saker gjennom fjoråret som nok påvirker folks oppfatning av politiet, for eksempel Eirik Jensen-saken. Det er derfor ikke overraskende at årets innbyggerundersøkelse viser noe svakere resultater enn tidligere, sier justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Gap

I undersøkelsen fremkommer det et gap mellom nordmenns bekymring over datakriminalitet, og inntrykket av politiets evne til å håndtere slike saker.

Seks av ti nordmenn svarer at de mener politiet tar seg av trafikkrelaterte hendelser på en god måte, mens bare tre av ti har tiltro til politiets evne til å håndtere saker som seksuelle overgrep, krenkelser og internettbedrageri.

Kun to av ti mener politiets håndtering av trakassering og mobbing på nettet er god.

– Stort behov

– Den teknologiske utviklingen går raskt, kriminaliteten blir mer kompleks, vanskeligere å oppdage og mer utfordrende å etterforske. Politiet ser at vi må bli bedre på å forebygge og etterforske kriminalitet som skjer på nett, sier konstituert politidirektør Håkon Skulstad.

– Det er et stort behov for å endre politiet for å håndtere den nettbaserte kriminaliteten. Saksmengden har økt betraktelig. Politireformen burde vært gjennomført for mange år siden for å møte disse utfordringene, fastslår Wara.

(©NTB)