Kameraovervåking innføres i slakterier

Kameraovervåking i slakterier er et av tiltakene landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) og representanter for svinenæringen innfører etter NRK-dokumentar.

Landbruk – og matminister Olaug Bollestad (KrF) møtte onsdag svinenæringen for å diskutere dyrevelferd. Blant deltakerne var Lars-Petter Bartnes i Norges Bondelag (t.v.). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

Innenriks

Bollestad kalte inn næringen til møte etter at NRK Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» forrige uke avdekket omfattende lov- og regelbrudd i grisefjøs og -slakterier.

Etter møtet kommer det fram at regjeringen innfører kameraovervåking i slakterier – et tiltak næringen stiller seg bak.

– Overvåkingen vil være til internt bruk for Mattilsynet, slik at de kan gå inn og se på tilfeller eller ta kontroller for å klare å avdekke kritikkverdige forhold. Dette vil gjøre de ulike prosedyrene bedre, og kvaliteten for å sikre dyrehelsen og dyrevelferden vil også bli bedre, sier Bollestad til NTB.

Dyrevelferdsprogram

I tillegg til kameraovervåking, ble også Dyrevelferdsprogrammet diskutert. Landbruksministeren foreslår at dette skal forskriftsfestes, noe som betyr at alle svinebønder må delta. Dyrevelferdsprogrammet for slaktegris er godkjent av Mattilsynet og ble startet i 2018.

– Vi skal forskriftsfeste kunnskaps og kompetansekrav. Ser du et sykt dyr, så skal du ha både kompetanse til å se at dyret er sykt, du skal vite hva du skal gjøre og hvordan du skal gjøre det, sier Bollestad.

De inviterte næringsaktørene var Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Matmerk, Mattilsynet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsvin og Nortura SA.

– Avhengige av tillit

– På møtet skulle vi løse en felles utfordring som NRK-dokumentaren viste, nemlig et sterkt begrunnet tillitsbrudd til svinenæringen. Vi er avhengige av å ha tillit til svinenæringen for dyrevelferden, sier Bollestad.

Bollestad har bedt svinenæringen komme med forslag til flere tiltak innen 1. september. Etter dette vil hun ha et nytt møte med de samme aktørene.

– Dette vil jeg følge tett. Vi skal ha en dyrevelferd som sikrer at dyr i Norge har det godt.

– Positivt

Dyrevernsorganisasjonen NOAH er positive til at regjeringen åpner for kameraovervåking.

– NOAH er svært positive til at regjeringen nå åpner for dette, og at de innser at det kan være et godt verktøy for Mattilsynet for å oppdage og forfølge lovbrudd. Å innføre kameraovervåking i slakterier er en erkjennelse av at slakteriene er steder hvor risikoen for lovbrudd er høy og lidelsen for dyrene kan bli svært alvorlig, sier veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

(©NTB)