Solberg lover: 5.000 flere elever skal fullføre videregående hvert år

Statsminister Erna Solberg (H) lover at 5.000 flere elever enn i dag skal klare å bestå videregående skole årlig innen 2025.

Statsminister Erna Solberg la fram Høyres skoleløfter foran valgkampen. Hun gjør kampen mot frafall i videregående skole til et hovedmål for regjeringen fremover. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

Innenriks

Statsministeren la onsdag fram det hun kaller et av Høyres aller viktigste løfter inn i årets valgkamp.

– Jeg vil gi et tydelig signal om at vi trapper opp innsatsen mot frafall i skolen, sa Solberg.

Sammen med kunnskapsminister Jan Tore Sanner presenterte hun 50 punkter som Høyre mener er nødvendig for å nå målet.

De 50 stegene består av enkelte nye tiltak, samt en rekke punkter som allerede er gjennomført eller som er kjent fra før, men foreløpig ikke innført. Blant de helt nye tiltakene er et punkt om å nedsette et ekspertutvalg som skal kartlegge hva som kjennetegner skolene som bidrar mest til elevenes læring. Regjeringen vil også legge fram en stortingsmelding om videregående opplæring våren 2021.

– Noe av de viktigste vi gjør, er å bekjempe frafall i videregående skole. Det kan få store konsekvenser for dem som faller ut, både sosialt, men også hvis du vil inn i jobb, for arbeidslivet stiller stadig strengere krav. Risikoen for å falle varig bort fra arbeidslivet er stor. Det er ikke bra verken for samfunnet eller den enkelte, sier Solberg.

Solberg understreker betydningen av tidlig innsats, og mange av de 50 tiltakene handler om tiltak i barnehagen, som utvidet gratis kjernetid i barnehagene og plikt for kommunene til å identifisere barn som har behov for norskkartlegging.

(©NTB)