Drammen er årets kulturkommune

Norsk Kulturforum har kåret Drammen til Norges kulturkommune 2019, foran de to andre finalistene Larvik og Sarpsborg kommuner.
Innenriks

Det er norske kommuner selv som leverer inn søknader om å vinne prisen.

I juryens begrunnelse for å kåre Drammen til vinner av Norges kulturkommune 2019, heter det at kommunen arbeider strategisk og målrettet med hele bredden av kulturfeltet på tvers av sektorer. Langsiktige mål er satt, og kommunen kan vise til en målrettet og fokusert satsing for å nå disse målene.

– Kommunen viser seg som en innovativ, nyskapende og utholdende aktør i arbeidet med kulturfeltet, med politisk vilje til løfte kulturlivet opp og fram, konkluderer juryen, som har bestått av leder for familie- og kulturkomiteen på Stortinget, leder for KS og styreleder for NOKU: Kristin Ørmen Johnsen, Gunn Marit Helgesen og Else Blom.

Kommunenes egne presentasjoner, fylkesjuryenes vurderinger, og en ekstern ekspertvurdering danner grunnlaget for den nasjonale juryens vurdering av den enkelte kandidat.