Budsjettlekkasje: Sju milliarder til klimatiltak

Regjeringen setter av sju milliarder kroner til klimatiltak i det neste statsbudsjettet, opplyser utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) til VG.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) lover sju milliarder til klimatiltak i det nye statsbudsjettet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

Innenriks

Av de sju milliardene skal 1,8 milliarder brukes på fornybarsatsing, 1,4 på miljø og klima, 3,3 på klima og skog og 520 millioner kroner på bærekraftig hav.

Ulstein, som nettopp har vært i Mali, advarer i VG om at klimaendringene vil medføre enorme flyktningstrømmer fra steder der temperaturen rett og slett blir for høy.

Samtidig sier han at det er «uforståelig» å frykte økte flyktningstrømmer, samtidig som man ikke er villig til å bruke penger på klimatiltak.

– Jeg kommer akkurat hjem fra Mali. Her møtte vi internt fordrevne flyktninger, blant annet skoleelever, som hadde mistet absolutt alt. Skolen var brent ned av ekstremister, de manglet mat og hjemstedet var oversvømt av flom. Tenk om noen skulle kalt dem for «lykkejeger». Det er så langt fra sannheten. Det er de mest sårbare som flykter. Hvis temperaturen fortsetter å stige i Sahel-beltet, har vi knapt sett begynnelsen på flyktningstrømmen herfra, sier han.

Sahel-regionen er utsatt for tørke og klimaendringer, og væpnede islamistgrupper er aktive i flere fattige land i regionen.

Til sammen settes det av 500 millioner på klimatilpasningstiltak i utviklingsland: 100 millioner går til klimatilpasning, forebygging og sultbekjempelse, 100 millioner til matsikkerhet, fiskeri og landbruk, 50 millioner til bærekraftig havbruk, 200 millioner til klimatilpasning i det grønne klimafondet og 50 millioner til FNs tilpasningsfond.

(©NTB)