Nav: Færre arbeidsledige i september

Arbeidsledigheten gikk svakt ned i september. I løpet av måneden ble det registrert 400 færre helt ledige, og ledigheten ligger nå på 2,2 prosent, ifølge Nav.

Andelen arbeidsledige her til lands gikk svakt ned i september, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

Innenriks

Andelen er likevel uendret fra forrige måned, hvor det også var på 2,2 prosent.

– Så langt i år har antallet helt ledige gått ned med 3.800 personer. Det er i Hordaland og innen ingeniør og ikt-fag at ledigheten har falt mest, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Det er den registrerte andelen helt arbeidsledige som falt i september, mens bruttoledigheten, som også omfatter de som også inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, gikk ned med 600 personer, ifølge tallene fra Nav.

Ved utgangen av september var det registrert totalt 61.300 helt arbeidsledige hos Nav. 43 prosent av disse mottok dagpenger i løpet av måneden.

Tidligere denne uken viste tall fra SSB at arbeidsledigheten gikk opp i juni, juli og august. Det var 109.000 arbeidsledige i Norge i juli - 3,8 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjoner. Det er opp 0,6 prosentpoeng fra april.

Navs oversikt er et av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. SSBs AKU-tall er den andre. Mens Nav teller antall registrerte ledige, baserer SSB seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse. SSBs undersøkelse omfatter også personer som søker arbeid uten å registrere seg hos Nav.

(©NTB)