Komponistforeningens likestillingspris gikk til dirigenten Cathrine Winnes

Cathrine Winnes er orkesterdirigenten som er en foregangskvinne: Ikke bare innen sin egen profesjon – men også fordi hun i flere år har løftet frem kvinnelige komponister.
Innenriks

Begge yrkesgrupper har tradisjonelt vært dominert av menn. Onsdag mottok Winnes Komponistforeningens likestillingspris 2019, som tildeles noe eller noen som har gjort en "spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet".

Og det kan Cathrine Winnes trygt sies å ha gjort – på det juryen har kalt «særegent vis», både internt i orkestrene og utad.

Det startet i 2013, da hun i anledning 100-årsmarkeringen for kvinners stemmerett, gjorde omfattende research på Nasjonalbiblioteket og fant mye uspilt orkestermusikk komponert av norske kvinner som levde i 1913.

Den fikk hun fremført av Universitetets symfoniorkester, samtidig som NRK dokumenterte prosjektet i TV-serien «Hurra for jentemusikken» – noe som igjen dannet bakgrunn for TV-serien «She Composes Like a Man». Med Winnes som programleder ble serien nominert til gullrosen i den internasjonale fjernsynsunderholdningsprisen Rose d´Or.

Samtidig etablerte hun sin praksis med å bygge opp et repertoar bestående av både kjent og ukjent musikk, som hun som dirigent tar med seg til ulike orkestre.

Komponistforeningen berømmer hvordan Winnes gjennom å fronte dette eldre repertoaret har fått institusjonene til å erkjenne at det der også finnes god musikk av kvinner – samtidig som hun er en viktig ambassadør for dagens komponister.

– Min filosofi har vært en slags «deeds not words». Jeg promoterer musikken uten å snakke særlig om politikk, og lar dens historier og verker gjøre jobben selv, sier Winnes om hvordan hun «forsøker å betone hvordan musikklivets mangfold berikes av at dette repertoaret kommer frem i lyset og løfte frem verkene og historiene uten tanke på at vi eventuelt skulle ha noen motpoler eller motstandere".

– Når musikere i orkesteret sier: «Wow, så flott musikk av Boulanger», har hun fått en likestilt behandling. Ikke fordi hun er kvinne, men fordi hun er god, lyder det fra Cathrine Winnes – som for tiden dirigerer Nasjonalballettens juleforestilling «Nøtteknekkeren» i Operaen.