Googles Chromebook gjør lite for nynorskelever

Skoler over hele landet har de siste årene kjøpt inn Chromebook fra Google i stedet for PC-er. Det merkes særlig av elever som brukes nynorsk.
Innenriks

PC-utfordreren er nemlig ikke like innstilt på nynorsk som PC-er med skriveprogrammet Word var, skriver Aftenposten.

Flere skoler klager over at grammatikkontrollen ikke eksisterer på nynorsk i Googles systemer, forteller Noregs Mållag, som har vært i kontakt med skolene. Innstillingene på nynorsk er dessuten dårlige, inkonsekvente og fører til teknisk kluss på den bærbare datamaskinen produsert av Google

– Problemet er at teknologigigantene tenker kommersielt og ikke hører etter. Det minner om dansketiden på nytt når krefter utenfor landet styrer språkutviklingen vår på en så udemokratisk måte, sier leder Magne Aasbrenn i Noregs Mållag.

Mållaget jobber nå for at den nye opplæringsloven skal kreve nynorsk også for digitale læremidler og læringsverktøy som ikke er laget spesifikt for undervising. Det gjelder blant annet tekstbehandlingsprogrammene på Chromebook.

Også Språkrådet vil stille strengere krav til teknologiselskapene i den samme loven.

Google oppgir at selskapet har som mål å gjøre tjenestene og produktene sine tilgjengelig på så mange språk som mulig.

– Selv om vi per i dag ikke støtter alle språk eller dialekter i våre produkt, jobber vi hele tiden med å utvide tilgjengeligheten, skriver informasjonssjef Helle Skjervold i Google Norge i en epost til Aftenposten.