Krisemøte måndag for å redde regjeringa

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) møtest måndag for å drøfte den hemmelege kravlista til Frp for å bli verande i regjeringa.

Partilederne (f.v.) Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF).   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Innenriks

– Vi har avtalt eit møte måndag der Siv Jensen vil gå gjennom dei tiltaka Frp har varsla at dei vil legge fram, heiter det i ei felles fråsegn frå Solberg og Jensen til NTB.

Statsministerens kontor har ikkje opplyst om verken tid, stad eller kven som skal delta på møtet.

Jensen har trua med å forlate regjeringa etter at norske styresmakter mot Frps vilje bidrog til å hente heim ei IS-sikta kvinne og den sjuke sonen hennar frå Syria.

– Når ein partileiar er usamd med statsministeren og avgjerda til regjeringa, er det ikkje unaturleg at ein ber om eit møte og ein prat om det, seier KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

– Reknar du med å bli involvert sjølv i dette?

– Eg tar desse samtalane internt med dei andre.

Venstre-leiar Trine Skei Grande har denne bodskap:

– Når Siv Jensen er misnøgd med at regjeringa gjennomfører eit regjeringsvedtak, og ho rettar krava sine direkte til statsministeren, er det naturleg at dei tar ein prat om det, seier ho i ein kommentar på SMS til NTB.

«Krevande»

Saka har utløyst kraftige reaksjonar internt, og Frp-leiinga jobbar no med ei liste med krav til dei tre andre partia. Også normalt meir moderate Frp-stemmer har reagert, og alt tyder på at kritikken frå eigne rekker kom overraskande på partileiinga.

Frp-kjelder karakteriserer dagens situasjon som den mest alvorlege i historia for regjeringsprosjektet. Men det var ein ordknapp Siv Jensen som møtte media fredag morgon. Ho beskreiv situasjonen som krevjande.

– Frps leiing jobbar no med å gi svara våre på dette. Eg har ikkje noko meir å seie akkurat no, og eg kjem tilbake til dei når eg har noko meir å seie, sa ho.

– Frå vår side har vi heile vegen vore opptatt av å legge til rette for å hjelpe barn heim til Noreg. Men vi har òg vore heilt overtydelege på at det å hjelpe IS-krigarar tilbake ved hjelp av norske styresmakter, er uaktuelt for oss, seier Jensen.

Granavolden

Grande slo dagen før fast at partiet står på regjeringsplattforma og ikkje ser nokon grunn til å endre henne. Torsdag kveld uttalte Solberg dette til NRK:

– Det er ikkje noko grunnlag for at vi skal gjere store endringar i Granavolden-plattforma.

Ropstad svarar dette på direkte spørsmål om korleis han tolkar fråsegna:

– Vi er veldig godt fornøgd med Granavolden, og KrF jobbar med å oppfylle mest mogleg av det vi vart samde om.

Kva krav Frp kjem til å stille for å bli verande i regjering med Høgre, Venstre og KrF, er framleis ikkje kjente. Lista var fredag ettermiddag framleis ikkje klar, og utspelet ligg dermed hos Frp, får NTB opplyst.

Torsdag trekte Jensen sjølv fram terrorsikring, tryggleik for innbyggarane, streng og rettferdig innvandringspolitikk, reduserte skattar og avgifter og vidare utbygging av infrastruktur som sentrale Frp-saker.

Held krisemøte

Frps fylkesleiar i Oslo Tone Ims Larsen har kravd stans i busetjing av flyktningar i Oslo og strengare reglar for familiegjenforeining for å bli verande i regjering, ifølgje NRK.

Agder Frp har kalla inn både styremedlemmer og lokallagsleiarar til eit ekstraordinært møte for å diskutere regjeringsdeltakinga. Også i Oslo blir det krisemøtet.

Fylkeslaget i Møre og Romsdal er ferdig med å behandle saka internt, ifølgje leiar Frank Sve.

Innlandet Frp hadde ordinært styremøte torsdag kveld og ventar på arbeidet til partileiinga med saka, opplyser fylkesleiar Johan Aas.

I Trøndelag opplyser fylkesleiar Tommy Skatland at dei vil kalle inn til styremøte dersom det er behov for det.

Det var fredag ingen konkrete planar om noko ekstraordinært landsstyremøte i Frp.