Sanner: Oljepengebruken har nådd toppen

Oljepengebruken vil ikkje lenger auke nemneverdig, åtvarar finansminister Jan Tore Sanner (H).
Innenriks

Oljefondet har gjort det mogleg å legge i snitt 17 milliardar kroner ekstra på bordet per år, påpeika Sanner i innlegget sitt på perspektivkonferansen til regjeringspartia tysdag.

– Oljepengar har finansiert stadig meir av offentlege utgifter. I dag er éi av åtte kroner i offentlege budsjett ei oljekrone, sa han.

Men veksten kan ikkje halde fram, ifølgje finansministeren.

– Etter kvart vil oljeinntektene gå ned. På lang sikt vil ikkje oljefondet vekse meir når vi bruker avkastinga. Del av offentlege utgifter som blir finansiert av oljepengar, vil ikkje lenger auke nemneverdig, sa han.

Oljefondet har i dag ein verdi på i overkant av 10.700 milliardar kroner.

(©NPK)