Norge har flere tusen helsepersonell i «reserve»

De aller fleste med helsefaglige utdanninger i Norge arbeider som helsepersonell, men det er også en god del med slik utdanning som ikke praktiserer den.
Innenriks

I fjor var det i overkant av 530.000 personer i alderen 15–74 år som har helse- og sosialfaglig utdanning i Norge, ifølge SSB. Av disse er 345.000 er sysselsatte i helse- og sosialtjenester, mens rundt 100.000 med helse- og sosialfaglig utdanning er utenfor arbeidsstyrken.

Tallene viser hvor mye helsepersonell vi har i «reserve».

Av leger, sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere er det nesten 35.000 som jobber utenfor helse- og sosialtjenesten. Her jobber nær 30 prosent innen undervisning og 20 prosent innen offentlig administrasjon.

Tallene viser at det er over 43.000 personer under 68 år med utdanning som lege, sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider som ikke er i jobb i det hele tatt. Over halvparten av disse er helsefagarbeidere.

(©NTB)