Fakta om iskanten

Innenriks

* Iskanten er en kartfestet grense for særlig verdifulle og sårbare områder nord i Barentshavet.

* I gjeldende forvaltningsplan er grensa for iskanten satt der hvor isen dekker minst 15 prosent av havoverflaten 30 prosent av dagene i april, basert på satellittobservasjon av isutbredelsen fra 1967 til 1989.

* Iskanten setter i praksis grensa for hvor langt nord det kan åpnes for petroleumsvirksomhet.

* En revidert forvaltningsplan skal etter planen legges fram i løpet av vårsesjonen 2020. Der kan det bli gjort justeringer i definisjonen av iskanten som fører til at grensa flyttes lenger nord eller lenger sør.

* Regjeringen kommer trolig denne uken med sitt forslag til hvor den omstridte iskanten skal ligge. Ifølge NRKs kilder flyttes iskanten sørover.