Rekordmange vil ta høyere utdanning i krisetid

Aldri før har så mange søkt seg til universiteter og høgskoler. Flere vil bli sykepleiere og leger, mens færre vil bli lærere eller jobbe i politiet.

Forsknings – og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) gleder seg over rekordhøye søkertall til høyere utdanning, men er urolig for nedgangen i søknader til lærerutdanningene. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix 

Midt under koronapandemien viser årets søkertall til høyere utdanning at flere ønsker å utdanne seg til sykepleiere og andre helseutdanninger. Her fra sykehuset i Bærum i Vestre Viken. Foto: Vestre Viken HF / NTB scanpix 

Innenriks

Det var hovedbildet da årets søkertall til høyere utdanning ble presentert fredag.

I år har over 150.000 personer søkt studieplass via Samordna opptak. Det er rundt 12.000 flere enn i 2019 og en økning på 8,7 prosent. I tillegg har over 9.400 søkt seg til fagskolene.

– Erfaringer fra tidligere kriser viser at flere ønsker å utdanne seg når tidene er dårlige. Koronakrisen er intet unntak, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Asheim sier satsing på utdanning og kompetanse vil være et av regjeringens viktigste virkemidler for å komme ut av koronakrisen. Han lover å komme tilbake med «kraftfulle tiltak» senere i vår.

Historiefag, IKT og sykepleier øker

Det er en markant økning i søkere til flere studier. Den største økningen har studieområdene historiefag, mediefag, samfunnsfag og økonomisk-administrative fag, som alle opplever en oppgang på over 20 prosent sammenlignet med 2019. Økningen er også markant for landbruksstudier, realfag og IKT.

Studiene som topper listen over mest populære førstevalg er siviløkonomutdanningen på Norges Handelshøyskole og rettsvitenskap ved Universitetene i Bergen og Oslo.

På fjerde plass kommer sykepleiestudiet ved Oslo Met – storbyuniversitet. Sykepleierutdanningene totalt har en økning i førstevalgsøkere på 5,8 prosent etter nedgangen i fjor på 18,7 prosent. Totalt har hver fjerde søker helsefag som førstevalg i år.

– Helsevesenet står i frontlinjen i møte med den internasjonale pandemien. Det gleder meg å se at det viktige arbeidet til alle ansatte i helse- og omsorgssektoren vår inspirerer så mange til å søke en helsefaglig utdanning. Vi trenger hver eneste en av dem, både nå og i tiårene som kommer, sier Asheim.

– Sykepleierne trengs mer enn noen gang, og det er mangel på sykepleiere både nasjonalt og internasjonalt. Nå er det viktig at samfunnet tar godt vare på alle som utdanner seg til å bli sykepleiere. Det påhviler myndigheter og arbeidsgivere et ansvar for å skape rammer for å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleierne i yrket også etter endt utdanning, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Færre vil bli lærere

Asheim er imidlertid bekymret over at antall førstegangssøkere til skole- og barnehaglærerutdanningene faller samlet sett med 6,9 prosent. For alle søkere er nedgangen på 1,3 prosent. Nedgangen kommer etter to år med historisk høye søkertall i 2018 og 2019.

– Jobben fremover blir å sørge for at denne nedgangen ikke blir en trend, sier Asheim.

– Nedgangen i søkertall er tydelig og må tas på alvor, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

– Jeg er helt sikker på at læreryrket må verdsettes høyere, også lønnsmessig hvis vi skal beholde høye søkertall og rekruttere mange nok kvalifiserte søkere, sier han.

Det er også blitt langt færre søkere til landets tre politiutdanninger med en nedgang på 18,3 prosent.

– Det har dessverre spredd seg en oppfatning om at du ikke er sikret jobb eller det tar lang tid å få jobb etter endt utdanning, og det er grunn til å tro at det er årsaken til nedgangen. Det er et sterkt signal fra min side at man ikke skal undervurdere den negative effekten av at folk ikke får jobb raskt, sier leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, til NTB.

Fagskoler med for første gang

I år tar 30 fagskoler del i det samordnede opptaket. De tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som ofte er mulig å kombinere med jobb.

– Dette gjør det enklere for folk å finne tilbud ved fagskolene, noe som forhåpentligvis fører til flere søkere i årene fremover. Fagskoleutdannede er svært etterspurt, påpeker Asheim.


(©NTB)