NVE får 100 millionar kroner ekstra til flaum- og skredsikring

Ei rekkje tiltak for å hindre flaum og kvikkleireskred blir påskunda etter at Stortinget har sett av 100 millionar kroner ekstra til NVE.
Innenriks

– Ekstramidlane vil gå til å gjennomføre tiltak som kan setjast i gang raskt, og dessutan halde oppe framdrift på store prosjekt. Mesteparten av arbeidet vil bli utført i 2020, seier direktør Kjetil Lund i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) i ei pressemelding.

Pengane blir fordelte over heile landet, men Lund peikar spesielt på eit prosjekt for flaumsikring av Drammenselva i Mjøndalen.

Av andre store prosjekt nemner dei kvikkleiresikring i Bøle i Skien, ved Li skule i Nittedal, på Rødde i Melhus, og dessutan flaumsikring av Gjerdselva i Hareid og på Branderuåa i Sør-Fron.

Prosjekta vil òg bidra til sysselsetjinga, påpeikar olje- og energiminister Tina Bru (H).

– Det er viktig i den krevjande økonomiske situasjonen vi står i som ei følgje av koronaviruset, seier ho.

(©NPK)