Fakta om årets tariffoppgjør

Her er de viktigste datoene i årets utsatte tariffoppgjør:
Innenriks

* Årets lønnsoppgjør ble satt på pause da landet ble stengt ned i mars på grunn av koronapandemien.

* 3. august: Oppgjøret starter igjen med partene i konkurranseutsatt industri i det såkalte frontfagsoppgjøret. Fellesforbundet i LO, Parat i YS og Norsk Industri i NHO er parter.

Andre viktige datoer i årets oppgjør:

* 19. juni: Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger fram oppdaterte tall om norsk økonomi, som vil være et viktig premiss for årets oppgjør.

* 26. juni: NHOs representantskap gjennomgår sin forhandlingsinstruks.

* 21. august: Forhandlingsfrist i frontfagsoppgjøret. Hvis forhandlingene ikke når fram, vil oppgjøret gå til mekling ledet av riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

* 25. august: Oppgjøret i Spekter-området i staten starter (med reservedato 26. august).

* 1. september: Oppgjøret i staten starter. Her forhandler hovedsammenslutningene med arbeidsgiverne i staten representert ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

* 3. september: Kommuneoppgjøret starter.

* 15. september: Forhandlingsfrist i stat- og kommuneoppgjørene.

* Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at det er mulig å forhandle om flere ting enn lønn, som f.eks. arbeidstid, velferdspermisjoner, tillegg m.m.