Regjeringsadvokaten avviser Nesjar-krav

Regjeringsadvokaten sier nei til at Carl Nesjar og Erling Viksjøs arvinger skal slippe å betale for forsinkelser i arbeidet med å sikre kunsten i Y-blokka.

Det er montert en stålkonstruksjon som skal gi støtte til veggen med kunstverket «Fiskerne» av Pablo Picasso og Carl Nesjar i forbindelse med rivingen av Y-blokka. Regjeringsadvokaten har nå sagt nei til at arvingene etter Nesjar og Viksjø skal slippe å stå økonomisk ansvarlig for utgiftene hvis deres søksmål mot staten ikke fører fram. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix 

Innenriks

«Slik saken står er staten ikke innstilt på å avstå fra å gjøre ansvar gjeldende etter tvisteloven §32-11», skriver regjeringsadvokat Ingvill Meine Meinich i et brev til arvingene, ifølge Dagsavisen.

Arvingene etter arkitekten Erling Viksjø og kunstneren Carl Nesjar har stevnet staten for å hindre at flere kunstverk på Y-blokka i Regjeringskvartalet blir sikret og fjernet. De mener arvingene også har opphavsrett på kunsten, og ønsker en vurdering av opphavsrettighetene.

Samtidig har de bedt om å få slippe å stå ansvarlig for de økonomiske kostnadene en midlertidig stans i arbeidet vil medføre for staten, noe som regjeringsadvokaten nå har sagt nei til.

(©NTB)