Politiet sier de jobber for å sikre bemanningsvekst

For å nå målet om to politifolk per 1.000 innbygger, jobber Politidirektoratet med å øke antall årsverk i politiet.
Innenriks

Ved utgangen av juni 2020 hadde politiet totalt 17.522 årsverk, 165 årsverk mer enn i samme periode i fjor, opplyser Politidirektoratet.

Av årsverkene er 10.610 politifolk, som er en økning på 262 fra året før. Tallene inkluderer 582 midlertidige årsverk som følge av ferieavvikling og koronapandemien.

Direktoratet skriver også at 86 prosent av studentene som fullførte i 2019, er ansatt i politiet. 18,9 prosent av dem er fast ansatte.

Målet om å nå to politiårsverk per 1.000 innbyggere ble satt i 2008 og skulle egentlig vært nådd innen 2020. I statsbudsjettet for 2020 bevilget regjeringen 100 millioner kroner for å øke bemanningen i politiet.

(©NTB)